Juridische opmerkingen

Copyright

Copyright © KNAPP Benelux BV. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze website is beschermd onder auteursrecht. De inhoud van deze pagina mag niet worden gereproduceerd in enige vorm of worden verwerkt, gekopieerd of verspreid met behulp van elektronische systemen zonder schriftelijke toestemming van KNAPP Benelux BV, tenzij het tegendeel expliciet is vastgelegd.

Bestanden van deze website mogen uitsluitend voor privégebruik worden gedownload, afgedrukt of opgeslagen. Elk ander gebruik, met name het maken van hyperlinks of framing van de website (zelfs gedeeltelijk), vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNAPP Benelux BV.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website geeft de tijdelijke toestand van een doorlopend werkproces weer. Hoewel de grootste zorg is genomen bij het verzamelen van de informatie op onze websites kan KNAPP Benelux BV niet garanderen dat deze up-to-date, correct en volledig is. Dit geldt ook voor eventuele directe of indirecte koppelingen op deze website. KNAPP Benelux BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s die worden bereikt door te klikken op dergelijke koppelingen.

KNAPP Benelux BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de informatie die hier wordt verstrekt, of dat nu directe of indirecte schade, vervolgschade, inclusief verlies van inkomsten, of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens betreft.

We behouden ons het recht voor om de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn niet bindend.